• Godsdienst op de werkvloer

  Je bent zelf Christen, misschien ben je het net geworden en wil je misschien wel de boodschap uiten aan bijvoorbeeld je collega ‘s. Dit kan erg spannend zijn, en je weet al zeker dat niet iedereen ervan gediend zal zijn als jij het hun komt vertellen… Volg hierin je gevoel en luister naar wat ‘de ander / je collega’ je te zeggen heeft. Vergeet één ding niet, niet iedereen heeft een hekel aan het geloof! We zijn allemaal verschillende mensen met verschillende meningen en gesproken uit eigen ervaring zijn er mensen die er juist wél meer van willen weten. Is er geen discussie mogelijk? Jammer dan voor hun! Je gaat…

 • Geloven is goed!

  De angst om te laten zien dat je gelooft als Christen en het delen van het geloof met anderen om je heen… Het is een bekend probleem waar vooral beginnend Christenen of mensen die nu al door God worden geraakt mee te maken hebben. Word je uitgelachen of uitgescholden? Voor paal gezet omdat je rare dingen zegt volgens de niet Christenen? Je vertelt onzin en er klopt helemaal niets van? Al die opwekkingsmuziek en Bijbelverhalen? Die verhalen over wonderen en genezing, dat is toch allemaal onzin? En dan die psalmen, kom op! Het is makkelijk, heel makkelijk om dit tegen een Christen te zeggen, maar het probleem zit bij de…

 • Waarom Pasen?

  Elk jaar vieren we Pasen, en met de wel bekende tradities zoals een Paastak, paaseieren (zoeken), paasbrood en eigenlijk net zoals bij kerst andere decoraties hebben we op onze eigen manier een beetje een invulling van het paasfeest. Toch zit er een héél andere betekenis aan, want de HERE Jezus is tijdens Pasen uit de dood opgestaan. HIJ die voor onze zonden is gestorven aan het kruis en daarvoor heeft moeten lijden… moeten lijden zoals misschien niemand anders dat ooit heeft gedaan. Bespuugd, geslagen, bespot en zélfs in de steek is gelaten… Jezus heeft geleden voor ons, alle mensen op aarde! De Evangelisten Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes vertellen meer…

 • Wat is hemelvaart en pinksteren?

  Na Pasen vieren we elk jaar hemelvaart en Pinksteren. Het woord hemelvaart zegt het eigenlijk al, Jezus gaat terug naar de hemel en voor hem komt in de plaats de Heilige Geest. Deze Heilige Geest helpt een ieder die een volgeling van Jezus wil zijn en daarnaast begeleidt de Heilige Geest ook in het delen van het Christelijk geloof. “Vertel zoveel mogelijk over wat Jezus is overkomen en heeft gedaan” en als je kiest voor HEM, de zoon van God, dus in principe voor God dan zal je een goed leven hebben en het in je krijgen om ook anderen te vertellen over het geloof. Zie de Heilige Geest als…

 • Geloven is liefde!

  Geloven is liefde, want God en Jezus is liefde. Dit is een moeilijke opgave want probeer eens liefde aan iedereen te geven… Er zijn altijd mensen in je leven waar je minder mee hebt of zelfs een hekel aan hebt. Bijvoorbeeld iemand die jou erg veel pijn heeft gedaan. Waar komt die boosheid vandaan? Het is allemaal het ‘niet Goddelijke’ wat op je pad komt want het is de duivel, Satan die hier elke keer een schepje bovenop doet! Je voelt bitterheid als je eraan terug denkt en je hart wordt elke keer gekwetst… Leg dit bij de HEER neer! Ga met God in gebed en vertel waar je mee…

 • Hoe kan ik het kwade weerstaan?

  We hebben er allemaal mee te maken. Het kwade! Hoe kan je je verdedigen tegen de invloeden van de Duivel? Dit is niet altijd makkelijk omdat de Duivel, Satan ook sterker kan zijn dan de mens maar niet sterker dan God! In gebed mag je altijd vragen om hulp. Vraag aan God of hij je bij wil staan en het kwade wil wegsturen. Je mag zelf ook de Duivel wegjagen. Spreek gewoon hardop uit ‘Satan, in Jezus’ naam verdwijn! Ik ben een kind van God en ik heb je niet nodig!‘ Beveel hem om te verdwijnen en laat merken dat jij de baas bent in je leven met God. Bid…

 • Je bent geliefd!

  God houdt van je! Wát je ook gedaan hebt… De Heere Jezus is voor al onze zonden aan het kruis gestorven en weer opgestaan. God is rechtvaardig, hij wil jou een mooi leven op deze aarde geven. Ken je hem nog niet? Dan is dit de kans om God te leren kennen! Weet dat het niet uit maakt of je crimineel bent (geweest) of dat je een moord hebt gepleegd. De voorwaarde is dat je je hart bij de Heer legt en hij zal je maken wie je mag zijn met hem! Met God in je hart en het discipelschap van Jezus word je bevrijd en leer je échte liefde…